GUEST ROOM MARIBOR GUEST ROOM MARIBOR

NEWS

Aelia Hazil: V iskanju Aelije / Searching for Aelia

V torek, 18. 8. 2020, ob 19. uri, vas vljudno vabimo v Galerijo K18 (Koroška cesta 18) na otvoritev razstave rezidentke programa SobaZaGoste Maribor, Aelie Hazil z naslovom V iskanju Aelie


Delo Aelie Hazil, palestinske umetnice iz Libanona, bi lahko v grobem poimenovali post-internetna arhivska umetnost. Na prvi pogled se to poimenovanje nanaša na medijsko in kronološko umeščanje njenega dela. Kljub temu pa je potrebno biti bolj natančen. Arhivska umetnost bi naj namreč od 90. let naprej na eni strani izhajala iz vzpostavitve informacije kot osrednjega estetskega problema v okviru konceptualne umetnosti. Tiče se torej spremembe epistemološke podstati sodobne umetnosti. V primeru Hazil pa je vendarle ključno še kulturno in geopolitično umeščanje njenega dela: nagovarja namreč trk med materialnostjo teles, zelo specifičnega (političnega) teritorija, identitete (v osnovi radikalno virtualne in fikcijske tvorbe) in navidezne brezmejnosti sfere virtualnega - pa naj gre za svetovni splet ali domišljijo. Ekscesna dokumentacija, ki je ena od ključnih značilnosti njenega dela, v tem primeru torej ni povezana zgolj s splošnimi potezami digitalne kulture, ki temelji na konstantnem širjenju prostora za shranjevanje ampak hkrati s konstantnim krajšanjem časa shranjevanja. Nerazločljiva je z njeno etnično, kulturno in geografsko umeščenstjo oziroma njej pripadajočo eksistencialno izkušnjo: “s strahovi, ki smo jih podedovali od naših staršev in prednikov, da se lahko v vsakem trenutku zgodita izbris ali prekinitev, razseljenost in prisilna migracija na primer.”  

Razstava bo na ogled do 18. 9. 2020.

Poletni urnik Galerije K18: 
18. - 20. 8. 2020, od 14. do 18. ure,
21. - 29. 8. 2020, od 17. do 22. ure,
30. 8. - 18. 9. 2020, od 14. do 18. ure.


Producent projekta Aelie Hazil je Pekarna Magdalenske mreže v sodelovanju z Miho Vipotnikom.
AELIA HAZIL (Lbn)

(ENG below)
Soba za goste Maribor v juliju in avgustu 2020 zaradi epidemije virtualno gosti rezidenčno gostjo Aelio Hazil (00/00/0000), palestinsko vizualno umetnico iz Libanona. Njena umetniška praksa vključuje predvsem 3D skeniranje, fotogrametrijo, digitalno fotografijo, CGI (computer generated imagery) in glitch umetnost. Svoje umetniško delovanje je začela kot travel bloggerka na Instagramu, kjer je dokumentirala svoja virtualna potovanja v Palestino z ustvarjanjem dokumentacije potovanj preko aplikacije za 3D skenieranje imenovane display.land, pri čemer je upodabljala dejanske prostore in ljudi okupirane Palestine. V procesu apropriacije in združevanja teh podob, se konstruira identiteta Aelie Hazil na podlagi umišljenega spomina, pri čemer instagram račun služi kot medij pripovedovanja animirane zgodbe nematerialne osebe, ki poskuša premagati meje. Delo Hazil se osredotoča na politike, ki so implementirane in pospešene skozi internet ter prevprašuje mit virtualnega sveta brez meja.

18. avgusta bo Aelia Hazil v Galeriji K18 predstavila projekt "V iskanju Aelije". Otvoritev bo ob 19. uri, razstava pa na ogled do 18. 9. 2020.

Aelia Hazil IG: https://www.instagram.com/aelia.hazil/In July and August, 2020 is GuestRoomMaribor because of pandemics virtually hosting the resident Aelia Hazil (00/00/0000), a Palestinian visual artist besieged in Lebanon. Her practice includes 3D Scanning, Photogrammetry, Digital Photography, CGI, and Glitch Art. She started her art practice as a travel blogger on Instagram, where she used to document her virtual tours to Palestine creating documents of her travel through a 3D scanning application called display.land depicting real places and people from occupied Palestine. When appropriated and put together, those pictures construct the identity of Aelia Hazil through an imagined memory whereby her Instagram account serves as a medium telling an animated story of an immaterial person trying to overcome the borders. Her work looks into internet-enhanced politics and it challenges the myth of a borderless virtual world.

On the August 18th at 7 pm Aelia Hazil will present her project "Searching for Aelia" in Gallery K18. The exhibition will be on view until September 18th 2020. 

Aelia Hazil IG: https://www.instagram.com/aelia.hazil/


LILI M. RAMPRE & JULIA SUBRIOS RUBIES: Pop-fi

(ENG below)
V četrtek, 9. 7. 2020, ob 19. uri, vas vljudno vabimo v Galerijo K18 na otvoritev razstave rezidentk programa SobaZaGoste Maribor, Lili M. Rampre in Julie Subrios Rubies z naslovom Pop-fi.

Video instalacija Pop-fi je podaljšek umetniške raziskave Lili M. Rampre, na temo gledalstva ter njihovega sooblikovanja umetniškega diskurza. Skozi večletno raziskavo prevprašuje predvsem gledalčevo percepcijo avtorstva in umetniškega procesa. Vprašanji “Kaj je umetniška pismenost?” ter “Kako se umetniški diskurz sooblikuje s publiko?” sovpadata z avtoričinim zanimanjem za avtonomijo odzivnosti, kjer jo zanimajo predvsem mejni primeri konvencionalnosti odziva: na primer, krik kot odgovor na pričakovanja hiper-artikuliranosti umetnice, umetniška neposlušnost publike ter status glasu in slišanega v uprizoritvenih praksah.

V video instalaciji Pop-fi M. Rampre, s povabljeno so-ustvarjalko Julio Rubies Subiros, specifik umetniškega diskurza ne obravnava skozi kvantitativne metode humanističnih študij za formalno analizo intervjujev s publiko, ki bi lahko ponudile vpogled v jezik, ki ga publika uporablja, ko naslavlja vprašanja plesa, ampak pristopi k jeziku, kot živi formi, ki se uporablja v krogih praktikov - plesalcev, plesnih pedagogov, umetniških raziskovalcev in podobnih.
Več o projektu...We kindly invite you to join us this Thursday on the 9th of July 2020 at 7 p.m.in Gallery K18 for the opening of exhibition Pop-Fi, by residents of our GuestRoomMaribor program, Lili M. Rampre, and Julia Subiros Rubies.

The video installation Pop-fi is an extension of Lili M. Rampre‘s artistic research on the topic of the audience and their co-creation of the artistic discourse. For years she has been questioning the audiences’ perception of authorship and the artistic process. The questions “What is artistic literacy” and “How is an artistic discourse co-created with the audience?” are connected to author’s curiosity for the autonomy of responsiveness in which she is especially interested in border cases of conventional reaction: for example a scream which is an answer to the expectations of the artists hyper-articulation, the artistic disobedience of the audience and the status of the voice and what is heard in the performance art practices.

In the Pop-fi video installation M. Rampre and her collaborator Rubies Subiros do not think about the artistic discourse via quantitative methods of humanistic studies concerning the analysis of the interviews with the audience which could provide an insight into the language that said audience uses when they address the question of dance, but rather look at the language as a live form that is used in the circle of various practitioners – dancers, dance pedagogues, art researchers and such.
More about the project...OPEN CALL FOR INTERNATIONAL ARTISTS

GuestRoomMaribor 2020

GuestRoomMaribor is inviting artists to apply for a one-month residency in Maribor, Slovenia. The residency opportunity is offering free accommodation, artist fee and coverage of production costs. The application deadline is the 29th of February 2020. More...

ODPRT POZIV ZA MEDNARODNE UMETNIKE 

SobaZaGosteMaribor 2020 

Rezidenčni program SobaZaGosteMaribor vabi umetnike k prijavi na enomesečno rezidenčno bivanje v Mariboru. Rezidenca zajema brezplačno namestitev, honorar in kritje produkcijskih stroškov. Rok za prijavo je 29. februar 2020.
Več...
 

Ana Bassin: Ciklo

Galerija K18, Koroška cesta 18
Otvoritev razstave v petek, 27.12.2019 ob 19.00
Samostojna razstava Ane Bassin z naslovom Ciklo (oz. kroženje) se ukvarja s problematiko onesnaževanja in kapitalizma kot vzroka za njegov nastanek. Izpostavlja ilustracije, ki so v neposredni navezavi na drobne plastične predmete, ki okoli nas vzpostavljajo konflikt med vrednostjo človeškega življenja, preživetja živih bitij in vrednostjo materialnega. Zajezujemo in krčimo svoj naravni življenjski prostor, čeprav je naravno še vedno v nas samih. Razstava je umeščena v praznični čas in odstira pogled na praznovanje prihajajočega leta ter vrednost, ki jo kot družba pripisujemo praznovanjem. Čas vsemu živemu se izteka, prav tako kot letošnje leto.

Razstava bo odprta vsak delovnik med 7.1.2020 in 31.1.2020 med 14.00 in 18.00
__________________________________________________________________________________________________

Spoznajte rezidentko LILI M. RAMPRE

Ponedeljek, 23.12.2019, 19.00, Galerija K18
V svojem delu se ukvarja s formati namenjenimi publiki ter prevprašuje gledalčevo percepcijo avtorstva in umetniškega procesa. Vprašanji “Kaj je umetniška pismenost?” ter “kako se umetniški diskurz sooblikuje s publiko?” sovpadata z avtoričinim zanimanjem za avtonomijo odzivnosti, kjer predvsem raziskuje mejne primere konvencionalnosti odziva: krik kot odgovor na pričakovanja hiper-artikuliranosti umetnice, umetniška neposlušnost publike ter status glasu in slišanega v uprizoritvenih praksah kot so ples ter pedagogika plesa. LILI M. RAMPRE je diplomirala iz Fizike na Pedagoški fakulteti v Mariboru, ter nadaljevala svojo plesno izobrazbo na magistrskem študiju na frankfurtski Akademiji za glasbo in uprizoritvene umetnosti. Od leta 2010 se aktivno udejstvuje kot koreografinja, performerka ter pedagoginja, tako v svojem kot v delih drugih. Po končanem post-magistrskem študiju v a.passu (center za prakse umetniške raziskave), je eno leto razvijala lastno delo v Raziskovalnem koreografskem ciklu šole Anne Therese de Keersmaeker, P.A.R.T.S. v Bruslju.
__________________________________________________________________________________________________

InteresniSafari: Občinstvo v javnem prostoru

Ponedeljek, 23.12.2019, 16:00
Zbirno mesto: Glavni trg

S tokratno rezidentko Lili M. Rampre in um. zg. Simonom Žlahtičem bomo raziskovali in spoznavali mesta povezana s temo občinstvo v javnem prostoru. Občinstvo je lahko aktivno, ali pač ne, lahko je kritično, ali pač ne. Lahko je poslušno, ali pač ne. Maribor ima dolgo zgodovino in tekom časa ga je zaznamovalo tako eno, kot drugo. Obiskali bomo kraje množičnih manifestacij, demonstracij in javnih govorov. Poiskali arhitekturne ostanke in pokazatelje takšne aktivnosti in se spraševali o pozicijah občinstva in nastopajočih na drugi strani.

Vabljeni, da se nam pridružite na Interesnem safariju in z nami podelite, bodisi spomine iz mariborskih vstaj ali kakšno zgodbo iz daljne preteklosti.
__________________________________________________________________________________________________

InteresniSafari: Človek – narava

Četrtek, 19.12.2019, 15.00Zbirno mesto: Mariborska tržnica

Z aktualno rezidentko Ano Bassin bomo tokrat spoznavali Maribor preko relacije človek – narava. Voden sprehod bomo pričeli na osrednji mariborski tržnici v nadaljevanju pa obiskali drevesa, vrtove, trge, kipe, filozofijo, arhitekturo in se na koncu ob mestnem parku dotaknili tudi mariborske kulture.
Sprehod bo vodil um. zg. Simon Žlahtič.
_________________________________________________________________________________________________

Spoznajte rezidentko ANO BASSIN 

Torek, 17. 12. 2019, 19.00, Galerija K18
Ana Bassin (1986) je grafična oblikovalka in digitalna ilustratorka iz Škofje Loke, ki trenutno zaključuje magistrski študij oblikovanja vizualnih komunikacij na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. V času študija je izdelala kratki animirani film, s katerim se je predstavila na letošnji Animateki. Deset let, kot grafična oblikovalka promocijskih materialov ter celostnih grafičnih podob, deluje v MKC Pri Rdeči Ostrigi, od leta 2011 predvsem v okviru glasbeno-kulturnega festivala 'In memoriam prof. Peter Hafner'. V času 10. festivala je kurirala retrospektivno audio – vizualno razstavo ter na njej tudi predstavila izbor svojih del.


Tanja Vujasinović: MESTO NA DRUGI POGLED

Ponedeljek, 16, 12. 2019, 18.00, Galerija K18
Vabljeni na predstavitev interdisciplinarnega izobraževalnega skupnostnega projekta Mesto na drugi pogled (Grad na drugi pogled). Z nami bo vizualna umetnica, kuratorka, pedagoginja in ena izmed ustanoviteljic projekta Tanja Vujasinović.

Marin Renić, študent UMAS-a: kader iz video dela “Zanos”

MESTO NA DRUGI POGLED je interdisciplinarni izobraževalni skupnostni projekt hrvaške organizacije PUNKT, katerega cilj je izpostavljati manj običajne poglede na mesto. Projekt nastaja od leta 2013 in se je do zdaj odvijal v devetih različnih mestih. Povezuje kritično mišljenje v relaciji do mesta, produkcijo prostorsko-specifičnih umetniških del in razvijanje publike ter skupnosti.

TANJA VUJASINOVIĆ (1974) je hrvaška vizualna umetnica, kuratorka in pedagoginja. Leta 2006 je na Central Saint Martins College of Art and Design v Londonu magistrirala na Oddelku za likovno umetnost, leta 1999 pa diplomirala na Oddelku za kiparstvo Akademije likovnih umetnosti v Zagrebu.
Imela je mnogo samostojnih razstav in sodelovala pri večih skupinskih, za svoje umetniško delo pa je dobila tudi nekaj nagrad. Pri svojem delu uporablja različne medije vključujoč film/video, prostorsko-specifične intervencije v galerijah in v javnem prostoru, udejstvuje pa se tudi na področju participatorne umetnosti in v izobraževalnih umetniških projektih. S Tonko Maleković in Ivano Meštrov je soavtorica projekta Mesto na drugi pogled, v katerem že od začetka (2013) sodeluje kot organizatorka, kuratorka, filmska producentka in mentorica. Od leta 2016 na Akademiji likovnih umetnosti v Zagrebu poučuje predmet Kiparstvo in umetnost v javnem prostoru.


InteresniSafari z IMZ in SČS Nova vas

Ponedeljek, 16. 12. 2019, 15.00,
Zbirno mesto: Avtobusna postaja na Cesti proletarskih brigah ob Večerko v Novi vasi

S tokratno gostjo rezidenčnega programa SobaZaGosteMaribor - Tanjo Vujasinović predstavnico interdisciplinarnega izobraževalnega skupnostnega projekta "Mesto na drugi pogled" hrvaške organizacije PUNKT, se bomo v sklopu Interesnega safarija sprehodile_i po poteh uspehov in neuspehov samoorganizirane četrtne skupnosti Nova vas in delovanja Iniciative mestni zbor.
Iniciativa mestni zbor je skupina za spodbujanje političnega in nestrankarskega samoorganiziranja krajevnih in četrtnih skupnosti v Mestni občini Maribor. Samoorganizirane četrtne in krajevne skupnosti (SČKS) so nastale v letih 2013 in 2014 kot dogovor na politično samovoljo lokalnih odločevalskih skupin. Prebivalke_ci mesta se dobivajo v desetih SČKS in po načelih direktne akcije in konsenza prepoznavajo probleme lokalne skupnosti in jih skupnostno rešujejo.
Sprehod bodo izpeljale_i Kaja Fiedler in Urška Breznik s predstavnicami_ki SČS Nova vas in Simon Žlahtič, predstavnik iniciative Rešimo rogoški gozd. 

MARIBOR IS THE FUTURE
Robert Marin in Matjaž Rušt

Ponedeljek 29. 7. 2019, 19.00
Galerija K18, Koroška cesta 18, Maribor

Roberta Marina in Matjaža Rušta v tandemu poznamo predvsem preko projekta »Najlepše mesto na svetu« - seriji, ki v obliki fotobloga nastaja od leta 2014 in je bila med drugim predstavljena tudi kot tiskana publikacija, vsebinsko pa je vezana na Ljubljano, kjer fotografa živita. "Najlepše mesto na svetu" je geslo, s katerim je ljubljanski župan afirmiral cilje mestne razvojne politike. V Mariboru sta avtorja za naslov izbrala ponarodeli slogan »Maribor is the future«, ki ga je leta 2011 zasnoval tandem Sonda. Serija se s tem uvršča na dolg seznam projektov in iniciativ, ki so v osmih letih nastali pod tem imenom. Med najvidnejšimi so spletni portal nevladnih organizacij, kulturniški podcast, izobraževalna publikacija za otroke, slogan festivala dokumentarnega filma in turistična platforma, ki povezuje mariborske parcialno delujoče akterje in razpršene vsebine v kulturi in turizmu. Tako širok domet sprejetosti je slogan dosegel verjetno zaradi odprtosti interpretacije, ki dvomljivce nagovarja skozi ironijo, istočasno pa z vznesenostjo in upanjem polni pljuča neutrudnim optimistom. Več...InteresniSafari: 

Mariborjani in Mariborčani – Med hohštaplerji in lumpnproletariatom


S tokratnima gostoma rezidenčnega programa SobaZaGosteMaribor - Matjažem Ruštom in Robertom Marinom se bomo v sklopu InteresnegaSafarija sprehodili po mestu in spoznavali dva različna svetova. Na eni strani malomeščanske momente in prostore kvazi viskokih standardov, za protiutež pa še lokacije pajzlkulture in lumpnproletarjata. Začeli bomo v srcu "pravega" Maribora in se le za trenutek ustavili na desnem bregu "drugega" Maribora, kot ga razume pravi Mariborjan. Podali se bomo po sledeh propadlih megalomanskih podvigov in med drugim spoznali prvi mariborski "šoping center", oziroma, kar je od njegove veličine ostalo.
Med vračanjem proti centru mesta bomo nedvomno spoznali, da eden brez drugega ne moreta, saj sta kot dve plati istega kovanca, skupaj tvorita delček celote mariborske mentalitete in identitete.

Zbirno mesto: Glavni trg, v petek 19. 7. ob 10.30
Sprehod bo vodil um. zg. Simon Žlahtič.

Vljudno vabljeni!Robert Marin in Matjaž Rušt - Spoznajte rezidenta

Vabljeni na spoznavni večer z aktualnima rezidentoma SobeZaGoste – Robertom Marinom in Matjažem Ruštom, v petek 12. 7. 2019, ob 19. uri, v Galerijo K18 (Koroška cesta 18)
Na fotografiji Matjaž Rušt in Robert Marin. Foto: Asiana Jurca Avci

Roberta Marina in Matjaža Rušta v tandemu poznamo predvsem po projektu "Najlepše mesto na svetu", ki označuje serijo dokumentarnih fotografij nastalih v Ljubljani, katere avtorja kontinuirano objavljata na spletnem fotoblogu že od leta 2014. Osnovno izhodišče omenjenega projekta je superlativni citat ljubljanskega župana Zorana Jankoviča, s katerim ta pozitivno afirmira cilje mestne razvojne politike. Avtorja z zajemanjem melanholičnih in absurdno delujočih motivov z družbenega obrobja reflektirata realnost in tako gledalca soočata z estetiko, ki predstavo o najlepšem mestu na svetu – Ljubljani, prizemljuje s surovo neposrednostjo.
Soroden projekt naslovljen "Mesto miru" sta avtorja izvedla tudi na kratki rezidenci v Slovenj Gradcu, Maribor pa je njuna, vsaj kratkoročna, prihodnost.
Na dogodku bomo imeli priložnost prisluhniti tudi predstavitvi izbranih samostojnih fotografskih projektov "I Still Believe In Santa Claus" Roberta Marina in "Novi svet" ter "Politična krajina" Matjaža Rušta. Več...
Can Do More! Must Do More!

by Gildo Bavčević

Galery K18, Koroška cesta 18
Exhibiton on display till June 15th, every working day from 2 - 6 pm

The current artist in residency Gildo Bavčević made several performative interventions at various abandoned locations in Maribor (MTT-Maribor Textile industry, underpass near the bus station, former factory Boris Kidrič, planned cultural centre MAKS or space of former TAM). Those locations are witnesses of the collapsed economy and have as such become a scenography of planned interventions. With absurd acts Gildo Bavčević, on one hand, exposes abandoned spaces, on the other hand, the inability of society to correctly approach the solving of economic, social or ecological issues.Gildo Bavčević ( b.1979, Split, Croatia) is a multimedia artist interested in different forms of socially engaged art and ways of tackling social and political issues. He has created many performances, video performances, video installations, short films, as well as the sound in three feature-length films. In addition to the presentation of his works in his solo shows, he has participated in a large number of group exhibitions and festivals in Croatia and abroad. He has won a prize at the 39th Split Salon exhibition of contemporary art (Splitski Salon) for his video performance Plastic Man Machine and first prize at 46th Croatian Film Festival (Revija hrvatskog filmskog stvaralaštva) for his documentary Mreža solidarnosti (Solidarity Network), which was his graduate thesis in 2013 with which he obtained his MA in Film and Media Production from Split's Art Academy, from which he received the title of assistant professor. He is a member of both the Croatian Freelance Artist Association and Split's Croatian Visual Artist Association. He lives and works in Split.

https://gildo-bavcevic-portfolio.tumblr.com/THE NATURAL, THE (UN)CLEANSED & THE FOREIGN

Curated by Kaja Kraner and Lucija Smodiš
Featuring: Charbel Samuel Aoun / Nataša Berk / Perla Chaaya, Magaly Jabbour, Elie Azzi, Frederick Zreik, Joanne Nehme, Joy Sfeir and Charbel Samuel Aoun / Enej Gala / Melissa Ghazale / Firas El Hallak / Zuheir Helou / Elie Mouhanna / Maya Abi Semaan / Tomo Stanič

May 10–26, 2019, STATION Gallery, Beirut, Lebanon

“Those singing birds sound like little machines.” / “This waterfall looks like a New Year’s light decoration.”
more...