GuestRoomMaribor GuestRoomMaribor

FUNDED RESIDENCIES

SobaZaGosteMaribor 2022

Poziv za umetniške rezidence 2022 / 2023

Podaljšan rok za prijavo: 13. 10. 2022

Rezidenčni program SobaZaGosteMaribor vabi vizualne in interdisciplinarne umetnice in umetnike k prijavi na umetniške rezidence v Mariboru, ki bodo potekale v letu 2022 in 2023. Na voljo je več terminov za enomesečno, honorirano ustvarjanje v prostornih ateljejih Vetrinjskega dvora, ki se nahajajo v centru Maribora. Obenem ponujamo tudi možnost predstavitve novonastale produkcije v galerijskem prostoru.

SobaZaGosteMaribor je program nevladne organizacije Pekarna Magdalenske mreže, ki vse od leta 2011 ponuja rezidence za slovenske in mednarodne umetnike v Mariboru. S poudarkom na sodobnih vizualnih umetniških praksah, podpiramo predvsem družbeno angažirane, hibridne in eksperimentalne projekte ter projekte, ki se navezujejo na lokalni družbeni, kulturni, zgodovinski ali politični kontekst. Zato nam je pomembno odpiranje ustvarjalnih procesov, negovanje dialoga in vzpostavljanje neposrednega stika z lokalnimi skupnostmi, prevpraševanje uveljavljenih predstavitev umetniških del in sodelovanje z lokalnimi umetniki ter producenti.

Ponujamo:
- brezplačno nastanitev v enem od dveh bivalnih ateljejev v centru Maribora (večji meri 96 m2 in manjši 76 m2, vsak atelje ima lastno kuhinjo in kopalnico, talno gretje, klimo, internet, skupno pralnica)
- honorar 700 EUR bruto 2
- kritje produkcijskih stroškov v višini največ 400 EUR
- produkcijsko in strokovno pomoč kuratorjev
- organizacijsko pomoč
- promocijo
- izvedbo predstavitvenega dogodka
- možnost enomesečne predstavitve produkcije v naši galeriji (t.j. razstave).

Pričakujemo:
- javno predstavitev umetniške prakse in predlaganega projekta v začetku rezidence
- sodelovanje pri snovanju in prisotnost pri izvedbi javnega dogodka Interesni safari (t.j. voden tematski sprehod vezan na temo predlaganega projekta)
- končno predstavitev/ razstavo novonastale produkcije ob koncu rezidence.

Kriteriji za izbor:
- popolna in pravočasno oddana prijava v angleškem ali slovenskem jeziku
- izvirnost in dobra utemeljitev projekta
- izvedljivost projekta
- umetničine oz. umetnikove reference
- medijska fleksibilnost projekta v primeru, da rezidence ne bo mogoče izvesti v živo.

Vsebinsko dajemo prednost projektom, ki:
- (samo)kritično reflektirajo vpetost sodobne umetnosti v družbene, ekonomske, tehnološke in okoljske procese in relacije moči
- v svojem delu uporabljajo ne-normativne vzorce delovanja in mišljenja o družbenih in/ali naravnih fenomenih, vključno z umetniškimi (npr. prevprašujejo uveljavljene načine prezentiranja in mišljenja umetnosti)
- so raziskovalno orientirani oziroma raziskovalni proces razumejo kot integralni del umetniško-ustvarjalnega, vendar slednjega ne zvajajo na raziskavo umetniškega medija ali vizualizacijo podatkov
- vzpostavljajo refleksiven odnos do okolja, v katerega se umeščajo; v tem primeru s specifičnim družbenim, kulturnim, zgodovinskim ali političnim kontekstom lokalne skupnosti Maribora
- se v procesu nastajanja ali predstavitve projekta odzivajo na prostor, v katerega se umeščajo.Prijava in roki:

Prijavo je potrebno oddati najkasneje do 10. 10. 2022. Prijavnica in priloge naj bodo napisane v slovenskem ali angleškem jeziku.

Obvestilo o ožjem izboru: 17. 10. 2022

Spletni intervjuji s kandidatkami in kandidati, povabljenimi v ožji izbor: 18. - 23. 10. 2022

Obvestilo o končnem izboru: 25. 10. 2022

Prijavni obrazec: https://forms.gle/j9C48TW5pi614R4x8

Morebitna vprašanja naslovite na: guestroommaribor@gmail.comThis website uses cookies to ensure the best experience possible.

Okay