GuestRoomMaribor GuestRoomMaribor

FUNDED RESIDENCIES

GuestRoomMaribor 2024

Odprti poziv za vizualne in gledališke rezidence SobaZaGosteMaribor 2024

Rok: 1. 3. 2024 // Vizualne umetnosti PODALJŠAN do 15. 3. !

Rezidenčni program SobaZaGosteMaribor vabi umetnice_ke, da se prijavijo na umetniške rezidence, ki bodo potekale v Mariboru v prostornih ateljejih Vetrinjskega dvorca v starem mestnem jedru. Uspešni prijavitelji bodo dobili tudi priložnost, da svoja novo nastala dela predstavijo v našem galerijskem prostoru OBRAT-prostor umetnosti in participacije.

SobaZaGosteMaribor je rezidenčni program, pod okriljem nevladne organizacije Pekarna Magdalenske mreže, ki od leta 2011 ponuja umetniške rezidence za slovenske in mednarodne ustvarjalce v Mariboru. Osredotočamo se na sodobno vizualno umetnost in gledališke prakse, podpiramo pa predvsem družbeno angažirane, hibridne in eksperimentalne projekte ter projekte, ki se navezujejo na lokalni družbeni, kulturni, zgodovinski ali politični kontekst. Cilj programa je odpirati ustvarjalne procese, spodbujati dialog in neposreden stik z lokalnimi skupnostmi, preizpraševati ustaljene predstavitve umetniških del ter spodbujati sodelovanje z lokalnimi umetniki in producenti.

REZIDENCE ZA VIZUALNO UMETNOST

! PODALJŠAN do 15. 3. !
Ponujamo:
- brezplačno namestitev v osrednjem bivalnem ateljeju (površina 96 m2 in 76 m2, vsak atelje ima kuhinjsko nišo in kopalnico, talno ogrevanje, klimatsko napravo, internet in skupno pralnico),
- honorar 600 EUR bruto 2,
- kritje produkcijskih stroškov do 400 EUR,
- produkcijo in strokovno pomoč kuratork_jev,
- organizacijsko pomoč,
- promocijo,
- izvedbo predstavitvenega dogodka,
- možnost enomesečne predstavitve produkcije v galeriji,

Pričakujemo:
- da na začetku rezidence javno predstavite svojo umetniško prakso in predlagani projekt,
- sodelovanje pri zasnovi in izvedbi javnega dogodka InteresniSafari (tj. voden tematski sprehod, povezan s temo predlaganega projekta),
- ob koncu rezidenčnega bivanja končno predstavitev/razstavo svoje novo nastale produkcije,
- vsaj 80 % časovno prisotnost umetnice_ka na rezidenci v Mariboru,
-če je rezident_ka izbran_a, plača varščino v višini 100 EUR in s tem izkaže zavezanost
udeležbi na rezidenci. Varščino je treba nakazati gostiteljski organizaciji 30 dni po tem, ko je
umetnik_ca obveščen_a o odobreni rezidenci. V primeru neizpolnjevanja obveznosti bo namesto njega izbran_a naslednji_a v vrsti na seznamu. Varščina bo rezidentu_ki povrnjena ob prihodu v Maribor.
Merila za izbor:
- pravočasna in popolna prijava v angleškem ali slovenskem jeziku,
- podroben predlog projekta,
- izvirnost projekta,
- izvedljivost projekta,
- reference prijavitelja,

Po vsebini bodo imeli prednost projekti, ki bodo:
- (samo)kritično odražajo vpletenost sodobne umetnosti v družbene, gospodarske, tehnološke in okoljske procese ter razmerja moči
- poskušajo predlagati nenormativne načine delovanja in razmišljanja o družbenih in/ali naravnih pojavih, vključno z umetniškimi
- so raziskovalno usmerjeni ali razumejo raziskovalni proces kot sestavni del umetniško-ustvarjalnega procesa, ne da bi slednjega zreducirali na raziskovanje umetniškega medija ali vizualizacijo podatkov
- vzpostavljajo refleksivni odnos do okolja, v katerega so umeščeni; v tem primeru do posebnega družbenega, kulturnega, zgodovinskega ali političnega konteksta lokalne skupnosti
- se odzivajo na prostor, v katerega so umeščeni v procesu ustvarjanja ali predstavitve projekta

Termini:
#1 12 .7. - 11. 8. 2024
#2 11. 10. - 10. 11. 2024
#3 11. 11. - 15. 12. 2024

Postopek prijave in pomembni datumi:
Prijava mora biti oddana v angleškem ali slovenskem jeziku do 1. marca 2024.

Obvestilo o ožjem izboru: 22. 3. 2024.
Razgovori s kandidatkami_i: od 25. do 29. 3. 2024  ! PODALJŠAN med 2. 4. - 4. 4. !
Obvestilo o končnem izboru: 29. 3. 2024  ! PODALJŠAN na 5. 4. !

Prijavni obrazec: https://shorturl.at/adqu0
Za vprašanja in informacije nam pišite na guestroommaribor@gmail.com

GLEDALIŠKA REZIDENCA

Rok: 1. 3. 2024 ! POTEKLO !
Gledališčna SobaZaGosteMaribor je rezidenčni program, ki poteka v sodelovanju z Društvom ZIZ in je namenjen posameznikom in kolektivom na področju neinstitucionalnih uprizoritvenih umetnosti. Program je namenjen raziskovalnim rezidencam, ki se osredotočajo na letošnjo temo "telo in družba".

Ponujamo:
- brezplačno namestitev v osrednjem bivalnem ateljeju (površina 96 m2 in 76 m2, vsak atelje ima kuhinjsko nišo in kopalnico, talno ogrevanje, klimatsko napravo, internet in skupno pralnico),
- produkcijo in strokovno pomoč,
- organizacijsko pomoč,
- promocijo,
- izvedbo predstavitvenega dogodka
- potne stroške do 50,00 EUR,

Merila za izbor:
- pravočasna in popolna prijava v angleškem ali slovenskem jeziku,
- podroben predlog projekta,
- izvirnost projekta,
- izvedljivost projekta,
- reference prijavitelja,

Termini:
- 15. 3. - 13. 5. 2024, traja lahko od 14 do 30 dni.

Rok za prijavo: 1. marec 2024.
Obvestilo o končnem izboru: 4. marca 2024.
Prijavni obrazec: https://shorturl.at/azNRZ
Za vprašanja in informacije nam pišite na: info@ziz.si


This website uses cookies to ensure the best experience possible.

Okay